contact us

聯系我們

衛生級管件 > 真空閥門 > 帶柄焊接蝶閥
  • 產品名稱: 帶柄焊接蝶閥

  • 產品類型: 真空閥門

  • 產品型號:

  • 發布時間: 2018-11-14


產品描述

帶柄焊接蝶閥,焊接蝶閥,真空蝶閥,真空閥門


帶柄焊接蝶閥

管身尺寸

尺寸,英寸(毫米)

A

B

C

D

1/2″

1.87″ (47.6)

2.61″ (66.4)

4.69″ (119.0)

3.07″ (78.0)

3/4″

1.87″ (47.6)

2.61″ (66.4)

4.69″ (119.0)

3.07″ (78.0)

1″

1.87″ (47.6)

2.61″ (66.4)

4.69″ (119.0)

3.07″ (78.0)

1 1/2″

1.87″ (47.6)

2.61″ (66.4)

4.69″ (119.0)

3.07″ (78.0)

2″

2.06″ (52.4)

2.95″ (74.9)

4.69″ (119.0)

3.90″ (99.0)

2 1/2″

2.12″ (53.8)

3.37″ (85.5)

4.69″ (119.0)

4.61″ (117.0)

3″

2.50″ (63.5)

3.59″ (91.1)

6.38″ (162.0)

5.20″ (132.0)

4″

3.18″ (80.7)

4.49″ (114.1)

6.38″ (162.0)

6.66″ (169.1)

6″

3.82″ (97.0)

5.32″ (135.1)

11.10″(282.0)

8.53″ (216.6)

其他產品
cache
Processed in 0.004628 Second.